BLOG

Rızanın Geri Alınması

Kanun’un Tanımlar başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür irade ile açıklanan rıza olarak tanımlanmıştır. Kanun’da yer verilen bu tanım çerçevesinde veri sorumluları tarafından ilgili kişilerden alınacak açık rıza beyanlarında, opt-out yani bireyin önceden onayını almaksızın kişisel

Kişisel Verilerin İmhasını Gerektiren Haller

Kişisel Verilerin İmhasını Gerektiren Haller Kişisel veriler gerçek ve tüzel kişiler tarafından birçok amaçla toplanılabildiği gibi, birçok gereklilik doğrultusunda da imha edilebilmektedir. 6698 Sayılı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verilerin imhasını gerektiren haller açıkça belirtilmiştir. Kişisel veriler, KVKK’ya göre 3 farklı yol ile imha edilebilmektedir. Bu yollar;

VERBİS ve Daha Fazlası

VERBİS ve Daha Fazlası Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, gerçek ve tüzel kişiler tarafından toplanan kişisel veriler, verileri toplanan kişilerin hakları ve verileri toplayan gerçek ve tüzel kişilerin sorumlulukları ile ilgilenir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. Maddesine göre kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan

Özel Nitelikli Kişisel Veriler Hangi Durumlarda İşlenebilir?

Kişisel veriler genel ve özel nitelikli veriler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır ve bu veri türleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda 2 farklı başlık altında incelenmektedir. Genel nitelikli veriler, özel nitelikli verilerin kapsamadığı her veriyi ifade ederken özel nitelikli veriler kişilerin mahremiyetiyle ilgili hassas veriler olarak ifade edilebilir. 6698 sayılı Kanuna

Kişisel Verilerin Korunması ve Mobil Oyunlar

Mobil oyunlar; akıllı telefonlar ve tabletler gibi taşınabilir cihazların yaygınlaşmasıyla, yaş ve cinsiyet farketmeksizin, mobil cihaz kullanıcılarının günlük alışkanlıklarının bir parçası haline gelmiştir. Hubspot 2021 yılı istatistiklerine göre Dünya çapında 2.2 milyar mobil oyun kullanıcısı tespit edilmiştir. Gün geçtikçe artan mobil oyun kullanıcılarının sayısı ise mobil oyun sektörünü pazarda

E-Ticaret Şirketlerinin KVKK Kapsamındaki Sorumlulukları

Teknoloji ve internet alanındaki gelişmeler, Covid-19 salgınının ortaya çıkışı ile e-ticaret şirketlerinin sayısını artırdı. İnsanlar salgınla birlikte evlerine kapanmak zorunda kaldı ve gıda gibi en temel ihtiyaçlarını bile çevrimiçi platformlardan sipariş etmeye başladı. Bu durum da beraberinde e-ticaret şirketlerine yani e-ticaret sitelerine olan talebin artmasına sebep oldu. E-ticaret sitelerinin sayısı

KVKK ve Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması

Son yıllarda internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte veri gizliliğinin önemi artmıştır. Hem ulusal hem de uluslararası alanda kişisel verilerin korunması konusunun önemi hukuki olarak kritik yaptırımlarla da desteklenmeye başlanmıştır. Önceden sadece özel hayatın bir parçası olarak görülen bu veriler artık hukuksal olarak önem arz eden, korunmaya değer önemli bilgiler olarak görülmektedir.

Veri İhlalinden Korunmak İçin Öneriler

Veri ihlalinden korunmak ve veri gizliliğinin sağlanması için 5 temel adım: 1. Https uzantılı çevrimiçi oyun sitelerini tercih edin Https uzantısı kullanan siteler verilerin yalnızca sunucu ve alıcı arasında iletilmesi için şifreler. Bu durum da verilerinizin gizliliğini sağlayarak ihlalini zorlaştırır. 2. Gizlilik sözleşmesini okuyun Yasal çevrimiçi oyun siteleri ve uygulamaları

Haber Siteleri Ne İçin Çerez Toplar

2016 yılında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’ nun da yürürlüğe girmesiyle birlikte neredeyse her web sitesinde çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınızda tutulan ve cihazınızda saklanan dosyalardır. Çerezler günümüzde sitenin performansını artırmak, bulunduğunuz site ile ilgili kullanım tercihlerini belirlemek gibi birçok amaçla kullanılabilmektedir. Peki haber siteleri

Çevrim İçi Oyunlar ve Veri Gizliliği

Yeni teknolojiler ve internet kullanımının, özellikle Covid-19 salgını sonrası, yaygınlaşmasıyla çevrim içi oyunlar popüler hale geldi ve çevrim içi oyun sektörü her geçen gün daha da önem kazanmaya başladı. Çevrim içi oyun sektörünün popülerleşmesi ve gelişmesi ile veri gizliliği ve ihlali gibi konuların gündeme gelme sıklığı da arttı. Çevrim içi