Sıkça Sorulan Sorular

Kişisel Veriler

Kişisel Veri Ne Demektir?

👉Kimliği belli veya belirlenebilir olan gerçek kişilere ait tüm bilgiler kişisel veridir. Gerçek kişi hukukta “tam ve sağ olarak doğan”, kurumsallaşmamış her birey olarak tanımlanır. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımları yapılmadan bu şartlara uyan her vatandaş gerçek kişidir. Bu kişilerin kimliğinin tanımlanmasında etkili olan tüm veriler kişisel veridir.

KVKK Nedir?

👉‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleyen kanundur. 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Neler Kişisel Veridir?

👉  6698 sayılı KVKK mevzuatına göre kişisel veriler:
Ad-soyad,
Doğum tarihi,
Doğum yeri,
Telefon numarası,
E-posta adresi,
Taşıt plakası,
TC no,
Sosyal güvenlik numarası,
Pasaport numarası,
Özgeçmiş,
Resim,
Görüntü,
Ses kayıtları,
Parmak izi,
Aile ve sağlık bilgileridir.

KVKK veri sorumlusu kimdir?

👉Kişisel verilerin işlenme amaç, yöntem ve araçlarını belirleyen kişidir. Veri kayıt sisteminin kurulması ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler Nelerdir?

👉  Kanuna göre veri sorumlusu veri güvenliği konusunda aşağıdaki maddelerden sorumludur:– Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,– Üçüncü kişilerin hukuka aykırı olarak kişisel verilere erişmesini önlemek,– Kişisel verilerin korunmasını sağlamak.Veri sorumlusu bu yükümlülüklerini yürütebilmek için her türlü tedbiri almak ve kanunun işleyişi ile ilgili denetimleri yapmak zorundadır. Veri güvenliğinin sağlanamaması durumunda ilgili kişi bilgilendirilmelidir.

Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) Kayıt Yükümlülüğü Nedir?

👉Veri sorumlularının kamuya duyurulması ve bu sayede kişisel verilerin korunması hakkının daha etkin şekilde kullanılması amacıyla sorumluların Veri Sorumluları Sicili (VERBİS)’e kayıt yaptırmak zorunludur. Bu sistemde veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgiler kayıtlı olarak tutulmaktadır.

Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri Nelerdir?

👉6698 sayılı KVKK’da veri sorumlularının yükümlülükleri;
Aydınlatma Yükümlülüğü,
Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler,
Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü,
İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Başvuruların Cevaplanması Yükümlülüğü,
Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü başlıkları altında toplanmıştır.

İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Başvuruların Cevaplanması Yükümlülüğü Nedir?

👉İlgili kişiler, 6698 sayılı KVKK’nın 11.maddesine göre, verilerinin durumu hakkında bilgi alma ve dilediğinde bu verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonimleştirilmesi gibi taleplerde bulunma haklarına sahiptirler.Veri sorumluları, ilgili kişilerce kendisine iletilen, kanunun uygulanması ile ilgili talepleri en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırmalıdır. Veri sorumlusu bu talebin olumlu ya da olumsuz cevabını ilgili kişiye bildirmelidir. İlgili kişi red cevabı alması halinde, cevabı öğrendikten sonraki otuz gün içinde Kurul’a (Kişisel Verileri Koruma Kurumu) şikayette bulunabilmektedir.

Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir?

👉Veri sorumlusunun en temel yükümlülüğüdür. Buna göre veri sorumlusu kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişiye bazı bilgileri sağlamalıdır. Bunlar;Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,Kişisel verilerin işlenme amaçları,Kişisel verilerin aktarım şartları,Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebidir.Veri sorumlusu ayrıca veri sahibinin (ilgili kişi) verilerinin akıbeti hakkında sorgularını yanıtlamak, verinin işlendiği durumlarla ilgili kişiyi bilgilendirmek ve bunlara ilişkin isteklerini yerine getirmekle de yükümlüdür

Çerezler

Çerez Nedir?

👉Web sitesi ziyaretçilerinin ziyaretleri boyunca bıraktığı verilerin depolandığı küçük dosyalara “çerez (cookie)” denir. Kullanılan çerezler bazen üçüncü parti şirketlerle paylaşılırken bazen de söz konusu web sitesinin yöneticileri tarafından kullanılır. Çerezler hakkında en çok tartışılan ise, içerdiği verilerin paylaşımı ve işlenmesiyle ilgili veri sahiplerinden izin alınıp alınmadığıdır.

Çerez Rızası Yönetimi Platformunu Web Siteme Nasıl Entegre Edebilirim?

👉‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleyen kanundur. 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Çerez Rızasına İhtiyacım Var Mı?

👉  6698 sayılı KVKK mevzuatına göre kişisel veriler:
Ad-soyad,
Doğum tarihi,
Doğum yeri,
Telefon numarası,
E-posta adresi,
Taşıt plakası,
TC no,
Sosyal güvenlik numarası,
Pasaport numarası,
Özgeçmiş,
Resim,
Görüntü,
Ses kayıtları,
Parmak izi,
Aile ve sağlık bilgileridir.

KVKK veri sorumlusu kimdir?

👉6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.maddesine göre, bir kişinin kişisel verileri işlenmeden önce o kişinin açık rıza onayı alınmalıdır. Açık rızanın söz konusu olması için ise, şu 3 şart yerine getirilmelidir; Belirli bir konuya ilişkin olma: Tüm kişisel verilerin tüm alanlarda kullanılması konusunda alınan bir onay uygun değildir. Hangi verilerin, hangi amaçla, ne şekilde ve ne kadar süre ile kullanılacağı tek tek, anlaşılabilir bir dille ve açıkça belirtilmelidir.Bilgilendirmeye dayanma: Verilerin işlenme şekilleri ve riskleri ilgili kişilerin anlayacağı bir dille açıklanmalıdır. Verdiği iznin riskleri ve süreleri de belirtilmelidir.Özgür irade ile açıklanma: Veri sorumlusunun ilgili kişinin açık rızasını almak için zorlaması, aldatması veya tehdit etmesi hukuk dışıdır. Kullanılan çerezler sınıflandırılarak kesinlikle gerekli olmayanlar dışındakilerin reddedilmesi seçeneği web sitesi ziyaretçilerine sunulmalıdır. Tüm bunlara ek olarak, Mayıs 2016’da Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren GDPR (General Data Protection Regulation) uyarınca, Avrupa Birliği ülkelerinden birinde kurumunuz varsa veya AB’den sitenize gelen ziyaretçiler var ise çerez rızası ve bildirimi yasal zorunluluktur. Web sitenizin İngilizce sürümü var ise ve yurt dışına satış yapıyorsanız yönetmelik gereğince çerez politikası ve bildirimi ekleme zorunluluğunuz yine bulunmaktadır.  KVKK ve GDPR’a uyumlu olmayan şekilde kişisel veri işlemenin büyük maddi yaptırımları vardır. Ayrıca sitenize gelen ziyaretçilerin uygunsuz bulabileceği kişisel veri işleme politikanız hakkında şikayette bulunma ihtimali de göz önünde bulundurulduğunda, risk çok büyüktür. Bu nedenle çerez rızasını yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak almak bir ihtiyaçtır.

Çerezlerin 3 türü nelerdir?

👉  Fonksiyonel çerezler: Bu tür çerezler kullanıcıların web sitesi içinde tercih ettiği seçenekleri hatırlar ve kullanıcı kolaylığı sağlar.
👉  Pazarlama çerezleri: Bir web sitesinde üçüncü taraflar tarafından yüklenen çerezlerdir. Üçüncü bir şahsa site ziyareti sırasında edinilen bilgileri iletmek için kullanılır.
👉  Zorunlu çerezler: Bir web sitesinde kullanıcı hesabını oluşturmanızı, kolayca giriş yapmanıza ve web sitesinde gezinti yapmanızı sağlar. Kalıcı çerezler web sitesi kapatıldıktan sonra cihazınızda kalır ve web sitesine geri döndüğünüzde sizi tanımak amaçlı kullanılır.

Web sitesi çerezleri kötü müdür?

Aksine web sitesi çerezleri size zaman kazandırır. Şöyle ki çerezler web sitesi kullanıcılarını kolayca tanımlamak ve bu kullancıların web sitesi gezintilerini iyileştirmek amaçlı kullanılan veri parçaları içeren dosyalardır. Tamamen kullanıcı deneyimini önemseyen çerezler, veri gizliliği konusuna önem verildiği sürece kullanıldığında kötü değil aksine faydalıdır.

Web sitelerindeki çerezleri kabul etmeli miyim?

Eğer web sitesinde bulunan çerezleri kabul ederseniz sizin faydanıza olacaktır. Daha önce yaptığınız işlemleri yapmak zorunda kalmayacak, web sitesi daha önceki tercihlerinizi hatırlayacak ve sizin ilgilendiğiniz alanlarla ilgili içerikler sunacaktır.

“Bu site çerez kullanıyor” ne anlama gelir?

Çerez, bir web sitesinin sizin ziyaretiniz sırasında bilgisayarınıza depoladığı kişisel bilgilerinizdir. Örneğin e-posta adresiniz, adınız, soyadınız, telefon numaranız, IP bilgileriniz gibi bilgileri depolar ve bir sonraki gezinti deneyiminizi kolaylaştırır. Bir web sitesine girdiğinizde ‘’bu site çerez kullanıyor’’ bilgisi bulunuyorsa, web sitesi sizin gezinti sırasında yaptığınız işlemleri depoluyor ve daha sonra sizin için kullanıyor demektir.

Cookieleri temizlemeli miyim?

Belirli aralıklarla cookieleri temizlediğinizde bilgisayarınız yavaşlamaktan kurtulur ve gereksiz depolanan bilgileri ortadan kaldırırsınız. Belirli tarih veya saat aralıklarındaki çerezleri de seçeneklerden kolayca temizleyebilirsiniz.

Çerezleri nasıl temizlerim?

Her arama motoru için farklı şekillerde çerezler temizlenmektedir. Örneğin Google Chrome’da Ayarlar kısmından ve Geçmiş sekmesinden temizlenirken, Firefox arama motorunda Seçenekler/Gizlilik kısmına girildiğinde çerezler temizlenebilir.

Chrome çerezlerini nasıl silerim?

Google Chrome üzerinde depolanan çerezleri silmek için Ayarlar/Geçmiş/Tarama verilerini temizle’ye tıklamalısınız. Karşınıza çıkan ekrandan hangi tarihten itibaren verileri temizlemek istediğinizi seçmelisiniz. Daha sonra tarama verilerini temizle seçeneğine tıklamalısınız.

Çerezleri ne sıklıkla temizlemeliyim?

Yasal düzenlemelere göre her çerezin farklı saklanma süresi vardır. Kanunen belirlenmiş bir zorunlu temizleme aralığı mevcut değildir. Web sitesi kullanıcıları istedikleri aralıklarda çerezlerini temizleyebilirler. Web sitesine bir kere verilen kişisel veriler çerezler temizlense bile orada kalmaya devam eder, depolanabilir ve hatta işlenebilirler.

Bir session cookie’sini nasıl belirlerim?

Session cookieler kullanıcıların web sitesine girdiği anda kayıt altına alınan ve ziyaret bittiğinde silinen çerez türüdür. Geçiçi bellek hafızasında saklanırlar ve yalnızca tek bir oturum için kullanılırlar. Örneğin bir alışveriş sitesine girdiniz oturumunuzu açtınız ve sepetinize ürün eklediniz. Daha sonra ürünü sepetinizden kaldırmadan web sitesinden çıktınız. Geriye döndüğünüzde ne oturumunuz açık ne de sepetinizde ürün gözükmüyorsa orada session cookie kullanılıyordur.

Çerezler bilgisayarımı yavaşlatır mı?

Çok fazla depolanan çerezler genellikle bilgisayarınızı yavaşlatır. Bunun için internet geçmişinizi ve depolanan çerezlerinizi belirli aralıklarla temizlemeniz gerekir.

Çerezleri silmek kayıtlı şifrelerimi de siler mi?

Eğer ki tarama verilerini temizleme seçeneğinde şifreler kısmınız ekliyse çerezleri sildiğinizde kayıtlı şifreleriniz de silinecektir. Tarama verileri kısmından hangi verilerin silineceğini tek tek seçebilir ve şifreleriniz silinmesinin önüne geçebilirsiniz.

Cookie silmek ve cache temizlemek ne işe yarar?

Bir tarayıcı kullandığınızda tarayıcı, web sitelerinde gezinti yaptığınızda belirli bilgileri önbelleğe ve çerezlerine kaydeder. Önbellek ve çerezlerin temizlenmesi, sitelerdeki yükleme ve biçimlendirme sorunlarına çözüm sağlar.

Chrome çerez ayarlarını nasıl yaparım?

Chrome tarayıcısına girdikten sonra sağ üst kısımda bulunan üç noktalı alana tıklamalısınız. Daha sonra buradan ‘’Ayarlar’’ sekmesine girmelisiniz. Bu sekmeye girdikten sonra ‘’Gizlilik ve Güvenlik’’ bölümünden çerez ayarlarınızı yapabilirsiniz.

Chrome’da çerezleri nasıl görüntülerim?

Tarayıcıya girdiğinizde sağ üst kısımda bulunan üç noktalı alana tıklamalısınız. Daha sonra ‘’Ayarlar’’ sekmesine girin. ‘’Gizlilik ve Güvenlik’’ bölümüne tıkladıktan sonra buradan ‘’Tüm çerezleri ve site verilerini göster’’ sekmesine tıklayın.

Tüm çerezleri kabul etmeli miyim?

Eğer kabul ederseniz web sitesinde fazladan işlem yapmak zorunda kalmaz ve gezinti kalitenizi arttırırsınız. Sitelerin çerezlerinizi kaydetmesini kabul etmediğiniz takdirde oturum açmanız gerektiren birçok site çalışmaz.

Cookie silmek ve cache temizlemek ne işe yarar?

Bir tarayıcı kullandığınızda tarayıcı, web sitelerinde gezinti yaptığınızda belirli bilgileri önbelleğe ve çerezlerine kaydeder. Önbellek ve çerezlerin temizlenmesi, sitelerdeki yükleme ve biçimlendirme sorunlarına çözüm sağlar.

Web siteme nasıl çerez eklerim?

Kullanılan web sitelerinin sunduğu hizmetlerle için elde ettiği veriler aslında çerezdir. Bu yüzden Facebook, Google vb hizmetler verilerinizi çerezler aracılığıyla toplayabilir. Kısacası çerez eklenebilen bir şey değil toplanan verilerdir.

Çerezleri kabul etmezsem ne olur?

Çerezleri kabul etmediğiniz zaman web sitesi gezinti kaliteniz düşer ve kullanım kolaylığı ortadan kalkar. Bu yüzden çerezlerini kişiselleştirmeli ve hangi verilerin depolanmasını istemediğinizi seçmelisiniz. Çerezleri kabul ettiğiniz takdirde ise bir kere web sitesinde kaydedilen veriler daha sonraki ziyaretlerinizde size kolaylık sağlar.

Cookie’leri temizlersem ne olur?

Çerezleri temizlediğiniz zaman sitedeki bazı ayarlarınız silinir. Örneğin, oturum açtıysanız tekrar oturum açmak zorunda kalırsınız. Resim gibi içerikler tekrar yükleneceğinden dolayı da bazı siteler daha yavaş yüklenebilir.

Oturum çerezlerine nasıl izin veririm?

Chrome tarayıcınızı açtığınızda ‘’Ayarlar’’ kısmından ‘’Gizlilik ve Güvenlik’’ bölümüne gidiniz. Daha sonra ‘’Site Ayarları’’ kısmına tıklayınız. ‘’Çerezler’’ kısmına tıkladıktan sonra oturum çerezlerinize izin verebilirsiniz.

Kalıcı çerezler nerede saklanır?

Kişinin bilgisayarında depolanan kalıcı çerezler belirli bir tarihe kadar veya kullanıcı tarafından silinene kadar bilgisayarda kalmaya devam eder.

Tüm çerezleri engellemeli miyim?

Tüm çerezleri engellediğiniz zaman ziyaret ettiğiniz birçok web sitesinde, her girdiğinizde oturum açmanız gerekir. Tüm çerezleri engellemek yerine çerezlerini kişiselleştirebilirsiniz. Örneğin tüm çerezlere izin vermek yerine üçüncü taraf çerezleri engelleyebilir, geriye kalan çerezlerden kullanım kolaylığı açısından faydalanabilirsiniz.